Kontakt

Wszelkie pytania, sugestie oraz propozycje współpracy dotyczące reklamy, patronatu medialnego, promocji artystów, albumów, teledysków, partnerstwa itd.
prosimy składać bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@radioftb.net

Nie odpowiadamy na wiadomości e-mail dotyczące pracy w Radio FTB. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce „PRACA”.